Fiberentreprenad Karlstad AB

Fiberentreprenad Karlstad AB bildades i april 2012 och har sitt säte i Karlstad och är verksam i Värmland med omnejd.

I företaget finns mångårig erfarenhet inom telecombranschen såsom grävning, förläggning av kanalisation/kabel till blåsning och floating av kabel.

Företaget arbetar med stor kunskap och kompetens vilket avspeglar sig i väl utförda jobb.

Copyright ® 2012 Fiberentreprenad.se