Fiberentreprenad Karlstad AB

Vi är ett företag som arbetar med förläggning av fiberkabel genom blåsning eller floating i befintlig kanalisation. Vi blåser allt ifrån de stora stamkablarna till den minsta 2-fibern så ingen kabel är varken för stor eller för liten. 

 

Vi har även grävmaskiner för förläggning av kanalisation, subdragning, plöjning samt planfräs för att förenkla arbeten vid FTTH. Allt för att möta den starkt växande efterfrågan av fiber till hemmet.

 

 

Copyright ® 2012 Fiberentreprenad.se